Ochrana osobních údajů

Chránit Vaše osobní data je pro nás velmi důležité, a proto dodržujeme současná pravidla ochrany údajů, zejména DSGVO a DSG, při zpracování Vašich osobních údajů. Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby a jakékoli jiné osoby, pro kterou mohou tyto údaje existovat v souladu s rakouským Zákonem o ochraně osobních údajů z roku 2018, a které vyžadují zvláštní ochranu (např. jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození nebo e-mail). Níže naleznete více informací o zpracování dat, které provádíme: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů: Při rezervaci našeho rekreačního domu nebo některého z našich apartmánů přes internetové portály, a to prostřednictvím naší domovské stránky, či přímo e-mailem nebo přes telefon, zpracujeme tyto následující údaje: • Jména a přijmení • Kontaktní informace (e-mailovou adresu, telefonní číslo) • Adresu • Národnost • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy hlavního cestujícího a doprovodných osob Další osobní údaje, které nám vy nebo třetí strany zpřístupníte s Vaším souhlasem nebo údaje, které jinak přípustné v okamžiku zahájení smlouvy nebo během smluvního vztahu, jsou: • Datum narození nebo věk Tento termín nezahrnuje údaje, které jsou citlivé na ochranu údajů, zejména rasový a etnický původ, politické názory, náboženské nebo ideologické přesvědčení, genetické nebo zdravotní údaje. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zpracování dat: Chcete-li provést rezervaci, musíte zadat kontaktní údaje. Patří sem osobní údaje, jako je jméno, příjmení, datum narození, atd., dále také údaje, jako je doba pobytu a počet cestujících. Údaje, které jste nám poskytli na našich webových stránkách, nebo které nám byly zaslány prostřednictvím rezervačních portálů, včetně jakýchkoli poznámek, jsou osobními údaji a jsou zpracovávány a používány pro zajištění zpracování rezervace a poskytování požadované služby. Vaše údaje také používáme k tomu, abychom Vám při rezervaci nebo během pobytu mohli poskytnout důležité informace a vyžádat si Vaši zpětnou vazbu po Vašem pobytu. Kromě toho předáme Vaše údaje osobám nebo společnostem za účelem zpracování rezervace, zejména regionálním úřadům pro cestovní ruch a společnosti Smoobu GmbH. Při rezervaci nám dáváte automatický souhlas se zpracováním dat. Zpracování Vašich dat je povinné pro rezervaci. Pokud nám tyto informace neposkytnete nebo v případě, že Vaše údaje nebudou úplné, s největší pravděpodobností nebudeme schopni v celé míře plnit naše smluvní závazky vůči Turistické radě, a tím tak dojde k porušení Zákonu o cestovním ruchu spolkové země Horní Rakousko. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Práva týkající se zpracování vašich dat: Právo na informace: Můžete si u nás kdykoli zažádat o písemné potvrzení o tom, zda a do jaké míry zpracováváme vaše osobní údaje. Prázdninový dům Mountain View Mag. Wolfgang Mandl +43 699/11156814 wolfgang.mandl@flamenco-sprachreisen.com Vezměte, prosím, na vědomí, že Vám můžeme poskytnout informace pouze v případě, pokud se můžete identifikovat. Právo na nápravu: Pokud zpracováváme osobní údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu nebo o dokončení. Právo na omezení zpracování údajů: Můžete u nás vyžádat omezení zpracování Vašich dat, pokud • Popíráte správnost údajů, ale pouze v době, která nám umožňuje ověření přesnosti dat. • Zpracování dat je nezákonné, ale odstranění odmítnete a místo toho zažádáte o omezení při využití dat • Data již nepotřebujeme k plánovanému účelu, ale Vy stále potřebujete tato data k uplatnění nebo odmítnutí Vašich práv, nebo • Máte-li námitky proti zpracování údajů Právo na odstranění: Můžete nás požádat o smazání Vašich osobních údajů, pokud dojde k neoprávněnému zpracovávání, nebo pokud zpracování neúměrně zasahuje do Vašich oprávněných zájmů. Vezměte, prosím, na vědomí, že mohou existovat důvody k odmítnutí okamžitého smazání údajů, například v případě zákonem regulovaných povinností skladování dat. Právo na námitky: Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vyvažování zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. F DSGVO: oprávněné zájmy), máte právo kdykoliv vznést námitky proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Při uplatňování Vašeho práva na námitku požadujeme, abyste uvedli důvody, proč bychom Vaše osobní údaje neměli zpracovávat způsobem, jakým jsme udělali. Přezkoumáme situaci a buď upravíme nebo přizpůsobíme zpracování údajů, nebo Vám předneseme naše oprávněné důvody a budeme pokračovat ve zpracování dat. Budeme i nadále zpracovávat údaje, a to i v případě, že slouží k tvrzení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování dat za účelem přímé korespondence a datové analýzy. V takovémto případě přestaneme data zpracovávat. Právo na odvolání: Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Vaše odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování dat až do zrušení. Pro uplatnění uvedených práv nás musíte kontaktovat osobně, telefonicky nebo písemně: Apartmánový dům Mountain View Kontaktní osoba: Kerstin Neumüller +43 732/332100 Kerstin.neumueller@flamenco-sprachreisen.com Vezměte, prosím, na vědomí, že Vám můžeme poskytnout informace pouze v případě, pokud se můžete identifikovat. Právo podat stížnost: Pokud se domníváte, že zpracování dat je v rozporu s platnými zákony na ochranu dat, nebo pokud porušíme Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte také právo podat stížnost orgánu dozoru. Sdělete, prosím, své stížnosti: Österreichische Datenschutzbehörde Wickenburggasse 8 1080 Wien Neoprávněné nároky na práva: Pokud uplatníte některá z uvedených práv bez řádného důvodu nebo velmi často, vyhrazujeme si právo požadovat poplatek za zpracování. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sběr dat na našich webových stránkách - soubory cookie, protokoly serveru a další technické aspekty: Cookies: Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory uložené v zařízení pomocí prohlížeče. Nejsou nijak škodné. Používáme cookies k tomu, aby byly naše služby uživatelsky přívětivé. Některé soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při každé další návštěvě. Pokud takovéto nastavení nechcete, můžete nastavit prohlížeč tak, aby Vás informoval o nastavení souborů cookie a povolit je pouze v jednotlivých případech. Vypnutí souborů cookie může omezit funkčnost našich webových stránek. Protokoly serveru Z technických důvodů jsou zaznamenány mimo jiné následující údaje, které váš internetový prohlížeč předává nám nebo našemu poskytovateli webového prostoru (tzv. Soubory protokolu serveru): • Typ a verze prohlížeče • používaný operační systém • Webová stránka, ze které jste nás navštívili (URL odkazujícího uživatele) • Webová stránka, kterou navštívíte • Datum a čas vašeho přístupu • Adresa Vašeho internetového protokolu (IP) Tyto anonymní údaje jsou ukládány odděleně od veškerých osobních údajů, které můžete poskytnout, a proto neumožňují vyvodit žádné závěry o konkrétní osobě. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely, a to za účelem optimalizace našeho webu a našich nabídek. Smoobu GmbH: Smoobu.com je software vyvinutý pro majitele rekreačních apartmánů a usnadňuje organizaci rezervace. Díky tomu přenášíme data, abychom usnadnili rezervaci Smoobu GmbH, Wönnichstr. 68/70, 10317 Berlin, Německo. Smoobu GmbH je také webhostingem našich webových stránek www.ferienwohnung-mountian-view.at. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Smoobu: https://www.smoobu.com/datenschutz/ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Plugins & Tools: Google Analytics: Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Společnost Google používá soubory cookie. Informace vygenerované cookie ohledně používání online nabídky uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA, kde jsou také uloženy. Společnost Google tyto informace v našem zastoupení použije, za účelem zhodnocení využívání našich nabídek online a sestaví přehledy o činnostech v rámci této online nabídky a poskytne nám další služby související s využíváním této online nabídky a používání internetu. Používáme službu Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že společnost Google zkrátí adresu IP členským státům Evropské unie nebo jiných smluvních států Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech může být úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Adresa IP zaslaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookies nastavením příslušného prohlížeče; Uživatelé mohou rovněž zabránit tomu, aby společnost Google shromážďovala údaje vygenerované pomocí cookies a dale údaje související s jejich využíváním online nabídky, stejně tak jako mohou zabránit zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginů prohlížeče dostupných pod následujícím odkazem: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Lze také zabránit sběru dat službou Google Analytics klepnutím na následující odkaz. Tím bude nastaven soubor cookie, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich dat při návštěvě tohoto webu: Google Analytics deaktivieren Více informací o podmínkách užití a ochraně údajů naleznete zde: http://www.google.com/analytics/terms/de.html a zde: https://www.google.de/intl/de/policies/ Google Maps: Komponenty "Mapy Google" používáme na naší webové stránce společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, za "Google". Pokaždé, když jsou Google Maps používány, Google nastaví soubor cookie pro zpracování uživatelských nastavení a dat při prohlížení stránky, která používá mapy Google. Tento soubor cookie obvykle není smazán hned při zavření prohlížeče, ale vyprší až po určité době, nebude-li Vámi předtím ručně odstraněn. Pokud nesouhlasíte se zpracováním Vašich dat, můžete zakázat službu "Mapy Google", a tímto způsobem zabránit přenosu dat společnosti Google. Chcete-li to provést, musíte v prohlížeči vypnout funkci Java Script. Vezměte však na vědomí, že v tomto případě nebudete moci vůbec používat "Mapy Google", anebo jen v omezené míře. Použití "Google Maps" a informací získaných prostřednictvím služby " Google Maps " podléhají smluvním podmínkám společnosti Google (http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html) a dalším pravidlům a podmínkám pro "Mapy Google" (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html). Google fonts: Tento web používá tzv. webová písma poskytovaná společností Google pro zobrazení písem. Google Fonts je služba společnosti Google Inc. ("Google"). Integrace těchto webových písem se provádí přes server společnosti Google, který se obvykle nachází v USA. Toto spojení mimo jiné předává informace jako je návštěvnická adresa IP, používaný prohlížeč a zařízení návštěvníka Google. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/ Další informace o webových písmech Google: https://developers.google.com/fonts/faq YouTube: Na našich webových stránkách se používají pluginy ze stránky YouTube od společnosti Google. Provozovatel stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některý z našich webů s podporou YouTube pluginů, budete připojeni k serverům YouTube. Server Youtube bude informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni na účtě YouTube, služba YouTube Vám umožní přizpůsobit chování prohlížení přímo k osobnímu profilu. Tomuto můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube. Další informace o zacházení s daty uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy Wetter.com: Widget, přidružený kód HTML a přidružený obsah, jako jsou předpovědi počasí a další funkce (dále jen "widget"), jsou bezplatně poskytovány společností wetter.com GmbH, Reichenaustr. 19a, 78467 Konstanz ("wetter.com") pro vkládání do komerčně nebo soukromě používaných webových stránek ("webová stránka"). Daswetter.com: Používáme widget, který je zdarma dostupný na Daswetter.com, provozovaný společností Alpred, S.L., C/ Patrón, 19 - 30.893 - Almendricos - Murcia – Španělsko. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Newsletter: Mailchimp: Naše webové stránky používají Mailchimp jako platformu pro marketingovou automatizaci, ale především pro výrobu našeho informačního zpravodajství. Pouze pro tento účel a pouze s Vaším souhlasem budou Vaše údaje (jméno a e-mailová adresa) předány online službě Mailchimp. Služba Mailchimp má přísnou politiku ochrany osobních údajů, která s těmito údaji zachází důvěrně a nepředává je třetím stranám. Mailchimp sídlí na adrese MailChimp, Attn. Privacy Officer, 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Mailchimp:https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.168921186.232707298.1526449789-2133472072.1517384187 Newsletter data: Pokud byste si přáli obdržet novinky nabízené na našich webových stránkách, potřebujeme od Vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte s tím, že obdržíte informační zpravodajství. Další údaje nejsou shromážděny. Tyto údaje používáme výlučně k doručení požadovaných informací a neposkytujeme je třetím osobám. Souhlas s uložením dat, e-mailovou adresou a jejím použitím pro zasílání newsletteru lze kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu kerstin.neumueller@flamenco-sprachreisen.com. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Bezpečnost: SSL encryption: Tato stránka používá šifrování SSL, a to jak z bezpečnostních důvodů, tak zároveň k ochraně přenosu citlivého obsahu, jako jsou například požadavky, které zasíláte nám, provozovateli webu. Šifrované připojení může být rozpoznáno změnou adresního řádku prohlížeče z "http: //" na "https: //" a symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je povoleno šifrování SSL, údaje, které nám předáte, třetí strany nemohou číst. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Contact details: Apartmánový dům Mountain View Vlastník domu: Flamenco Sprachreisen GmbH Pan Wolfgang Mandl Kaisergasse 18 4020 Linz Tel: +43 699 11156814 wolfgang.mandl@flamenco-sprachreisen.com