Otisk

Kontakt: 

Mag. Wolfgang Mandl
Tel .: +43 69911156814 
wolfgang.mandl@flamenco-sprachreisen.com 


Odmítnutí odpovědnosti: Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Obsah odkazovaných stránek nese výhradně jejich provozovatelé.

Veškerá práva, zejména právo na kopírování a distribuci, stejně jako překlad, zůstávají vyhrazena. Žádná část této webové stránky nesmí být reprodukována v žádném formátu (výtiskem, faxem, fotokopií, mikrofilmem nebo jiným procesem) nebo zpracována, duplikována nebo distribuována (distribuována) pomocí elektronických systémů bez předchozího písemného souhlasu. Vyloučeny jsou výrazy a ukládání v nezměněné podobě pro vaše exkluzivní osobní použití.

Wolfgang Mandl

Münchgasse 19, 4060 Leonding Austria